Viktig, Engasjert, Tillit, Attraktiv, Kvalitet, Serviceinnstilt – VETAKS

Sekretariatet bistår kontrollutvalgene med blant annet:

  • Administrasjon – det praktisk rundt kontrollutvalgene
  • Saksbehandling
  • Oppfølging av vedtak i kommunestyre/fylkesting
  • Utredning
  • Koordinering – bindeledd mellom revisjon, administrasjon og kontrollutvalg
  • Rådgivning

Nyheter

Elektroniske KU-møter

På grunn av Koronasituasjonen og nasjonale og kommunale retningslinjer , kan det ikke avholdes kontrollutvalgsmøter som vanlig. Det er imdlertid gitt forskrift om at kontrollutvalget kan gjennomføre møter på andre måte, som videokonferanser eller telefonmøter. Vi har...

KORONA

På grunn av Koronasituasjonen har vi innført hjemmekontor. Dette medfører ikke særlige problemer for oss, så vi jobbe som normalt. Hver enkelt sekretær holder kontakten med "sin" kommune  og KU-leder for å avklare om KU-møter skal avlyses/utsettes eller om de kan...

Vårkonferansen AVLYSES

På grunn av Koronavisus og tiltak mot smittespredning AVLYSES vårkonferansen! Programmet utsettes til Høstkonferansen. God helse!

Representantskap INFO!

Det er gitt anledning til å avholde representantskapsmøte i IKS elektronisk. Representantskapsmøte 27.4.20 i VETAKS, vil derfor avholdes på Teams. Innkalling er sendt ut. Ligger på Møtedokument