Viktig, Engasjert, Tillit, Attraktiv, Kvalitet, Serviceinnstilt – VETAKS

Sekretariatet bistår kontrollutvalgene med blant annet:

  • Administrasjon – det praktisk rundt kontrollutvalgene
  • Saksbehandling
  • Oppfølging av vedtak i kommunestyre/fylkesting
  • Utredning
  • Koordinering – bindeledd mellom revisjon, administrasjon og kontrollutvalg
  • Rådgivning

Nyheter

Ny medarbeider!

 Vi har fått en ny medarbeider - Dennis Kristiansen. Han er nyutdannet med Master i Statsvitenskap. Velkommen på laget!  

Lykke til videre, Sander!

Sander går over i ny jobb 1. mars 2022. Vi takker Sander for 6,5 års strålende innsats for kontrollarbeidet i mange kommuner. Du har vært en svært viktig medarbeider for selskapet. Vi vil savne deg som dyktig fagperson, men aller mest som menneske. Vi ønsker deg lykke...

Kontrollutvalgsboka – nå er den her!

Nå har Kommunal- og distriksdepartementet  endelig kommet med oppdatert versjon av kontrollutvalgsboka etter ny kommunelov. Kontrollutvalgsboka  

Høstkonferansen 2021

  VETAKS gjennomførte en kombinert fysisk og digital konferanse i Arendal 29.11.21. Temaet var påseeransvaret til kontrollutvalget over revisor kontrollutvalgets verktøykasse og bestilling av forvaltningsrevisjoner. Det var ca 80 deltagere fordelt på fysisk...

Ny medarbeider

Rune Johansen er ansatt som seniorrådgiver hos oss. Han er revisor og kommer fra KPMG. Han skal ha kontor i Vestfold. Velkommen til oss!