Vi ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i 33 kommuner og 2 fylkeskommuner i Agder, Telemark og Vestfold.

Sekretariatet bistår kontrollutvalgene med blant annet:

  • Administrasjon – det praktisk rundt kontrollutvalgene
  • Saksbehandling
  • Oppfølging av vedtak i kommunestyre/fylkesting
  • Utredning
  • Koordinering – bindeledd mellom revisjon, administrasjon og kontrollutvalg
  • Rådgivning

Nyheter

Ledig stilling – Rådgiver/jurist

Vi søker etter ny medarbeider til kontoret i Arendal. Vi søker fortrinnsvis etter jurist. Søknadfrist 14.02.20. Se utlysningstekst på finn.no.

test 2

Test på en nyhet til

Testnyhet

Dette er en testnyhet for å teste hvordan det kommer til å se ut når det blir postet nyheter og aktuelt.