Kontrollutvalet i Hjartdal

Leder av kontrollutvalet:

Olav Tho 

Tlf: 48 00 60 38

Epost: tho-olav@online.no

Utvalgssekretær:

Marianne Lundeberg

Tlf: 90 11 45 43

Epost: marianne.lundeberg@vetaks.no

Medlemmer i kontrollutvalet

Leder: Olav Tho (Sp)

Nestleder: Roger Lind (Ap)

Medlem:Audun Solberg (Krf)

Medlem: Ingrid Flatland (Sp)

Medlem: John Andreassen (Sp)