Kontrollutvalget i Nome kommune

Leder av kontrollutvalget:

Knut Bjørn Kjellberg

Tlf: 455 12 711

Epost: knut@nome.kommune.no

Utvalgssekretær:

Ingebjørg Liland

Tlf: 47 03 45 60

Epost: ingebjorg.liland@vetaks.no

 

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Knut Bjørn Kjellberg (FRP)

Nestleder: Hanne Vibeto Rotli (SP)

Medlem: Britt Tobro (AP)

Medlem: Bjørn Ove Nordskog (Ap)

Medlem: Lise Omsberg (FrP)