Kontrollutvalget i Nome

Leder av kontrollutvalget:

Ole Melteig

Tlf: 92 49 62 10

Epost: melte@online.no

Utvalgssekretær:

Helga Raudsandmoen

Tlf: 91 82 33 17

Epost: helga.raudsandmoen@vetaks.no

 

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Ole Melteig (H)

Nestleder: Bjørn Ove Nordskog (Ap)

Medlem: Sveinung Kjellemo (Sp)

Medlem: Mette Sanden (SV)

Medlem: Lise Omsberg (FrP)