Kontrollutvalget i Åmli

Leder av kontrollutvalget:

Angrim Flaten

Tlf: 97 58 83 08

Epost: aflaten@online.no

Utvalgssekretær:

Helga Raudsandmoen

Tlf: 91 82 33 17

Epost: helga.raudsandmoen@vetaks.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Angrim Flaten (AP)

Nestleder: Turid E. Haugstøyl (H)

Medlem: Olav T. Vehus (Sp)

Medlem: Tallak Askland (Ap)

Medlem: Karin Gangsei (H)