Kontrollutvalget i Åmli

Leder av kontrollutvalget:

Angrim Flaten

Tlf: 97 58 83 08

Epost: aflaten@online.no

Utvalgssekretær:

Dennis Kristiansen

Tlf: 902 99 591

Epost: Dennis.kristiansen@vetaks.no

 

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Angrim Flaten (AP)

Nestleder: Turid E. Haugstøyl (H)

Medlem: Olav T. Vehus (Sp)

Medlem: Tallak Askland (Ap)

Medlem: Karin Gangsei (H)

 

Aktuelt