Kontrollutvalget i Holmestrand kommune

NB! Publiseringsløsning for møtedokuenter er under konstruksjon. Ta kontakt med sekretær for utlevering.

Leder av kontrollutvalget

Jon Halvar Fjeldbo Tunheim

Tlf:

Epost: jon.tunheim@gmail.com

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Jon Halvor Fjeldbo Tunheim

Nestleder: Paul K. Gregersen

Medlem: Ola Buvik Skedsmo

Medlem: Maren Njøs Kurdøl

Medlem: Helga L. N. Opsett

 

Utvalgssekretær

Heidi Wulff Jacobsen

Tlf: 40 49 13 45

Epost: heidi.wulff.jacobsen@vetaks.no