Kontrollutvalget i Holmestrand kommune

Leder av kontrollutvalget

Jon Halvar Fjeldbo Tunheim

Tlf:

Epost: jon.tunheim@gmail.com

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Jon Halvor Fjeldbo Tunheim

Nestleder: Paul K. Gregersen

Medlem: Ola Buvik Skedsmo

Medlem: Maren Njøs Kurdøl

Medlem: Helga L. N. Opsett

 

Utvalgssekretær

Rune Johansen

Tlf: 40 63 94 98

Epost: rune.johansen@vetaks.no