Kontrollutvalget i Risør

Leder av kontrollutvalget:

Jan Einar Henriksen

Tlf: 

Send epost

Utvalgssekretær:

Benedikte Muruvik Vonen

Tlf: 905 89 043

Epost: benedikte.vonen@vetaks.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Jan Einar Henriksen (V) Send epost

Nestleder: Randi Gunsteinsen (AP)  Send epost

Medlem: Mona Kristine Stray Rambo (H) Send epost

Medlem: Halvor Skåli )H)  Send epost

Medlem: Harald Olimb Norman (AP)  Send epost