Kontrollutvalget i Gjerstad

Leder av kontrollutvalget:

Mona Hoel

Tlf: 90 54 33 36

mona@akontroll.no

Utvalgssekretær:

Helga Raudsandmoen

Tlf: 91 82 33 17

Epost: helga.raudsandmoen@vetaks.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Mona Hoel (Sp)  

Nestleder: Heidi M. Thoresen (FrP)

Medlem: Albert Nævestad (Ap)  

Medlem: Anette Kveim (Sp) 

Medlem: Harmen Boiten (KrF)