Kontrollutvalget i Vinje

Leder av kontrollutvalget:

Øystein Høgetveit

Tlf: 90 18 85 44

Epost: oh.sv@vinje.kommune.no

Utvalgssekretær:

Marianne Lundeberg

Tlf: 90 11 45 43

Epost: marianne.lundeberg@vetaks.no

 

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Øystein Høgetveit

Nestleder: Ole Kristian Nyhus

Medlem: Olav Nordstoga

Medlem: Gunn Bøe

Medlem: Eva G. Flatland