Kontrollutvalget i Vinje kommune

Leder av kontrollutvalget:

Bjørnar Kalbach Christensen 

Tlf: 908 77 188

Epost: bkc.krf@vinje.kommune.no

Utvalgssekretær:

Ingebjørg Liland

Tlf: 470 34 560

Epost: ingebjorg.liland@vetaks.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Bjørnar Kalbach Christensen 

Nestleder: Kari Rustberggard

Medlem: Gunn Aslaug Seltveit Bøe

Medlem: Hilda Vaa

Medlem: Vetle Frantzen