Kontrollutvalget i Seljord kommune

Leder av kontrollutvalget:

Johannes Rindal

Tlf: 

Epost: 

Utvalgssekretær:

Kristoffer Fjellgaard

Tlf: 951 20 088

Epost: kristoffer.fjellgaard@vetaks.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Johannes Rindal (SP)

Nestleder: Berit Valhovd (R)

Medlem: Bjørn Arve Nordbø (SP)

Medlem: Gunnar Andre Gundersen (Frp)

Medlem: Inger Lognvik (AP)