Kontrollutvalget i Tokke kommune

Leder av kontrollutvalget:

Stein Olav Lie

Tlf: 48 02 08 31

Epost: sol.ap@tokke.kommune.no

Utvalgssekretær:

Marianne Lundeberg

Tlf: 90 11 45 43

Epost: marianne.lundeberg@vetaks.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leiar: Stein Olav Lie (AP)

Nestleiar: Tove Palmork Haavelmoen (Ap)

Medlem: Sigvart Asle Lie (H)

Medlem: Tone Dale Solvang (SP)

Medlem: Steinar Mandt (SP)