Nyheter og aktuelt

Elektroniske KU-møter

På grunn av Koronasituasjonen og nasjonale og kommunale retningslinjer , kan det ikke avholdes kontrollutvalgsmøter som vanlig. Det er imdlertid...

les mer

KORONA

På grunn av Koronasituasjonen har vi innført hjemmekontor. Dette medfører ikke særlige problemer for oss, så vi jobbe som normalt. Hver enkelt...

les mer

Vårkonferansen AVLYSES

På grunn av Koronavisus og tiltak mot smittespredning AVLYSES vårkonferansen! Programmet utsettes til Høstkonferansen. God helse!

les mer

Representantskap INFO!

Det er gitt anledning til å avholde representantskapsmøte i IKS elektronisk. Representantskapsmøte 27.4.20 i VETAKS, vil derfor avholdes på Teams....

les mer

Nyhetsarkiv