Kontrollutvalget i Kviteseid

NB! Publiseringsløsning for møtedokumenter er under konstruksjon. Ta kontakt med sekretær for utlevering.

Leder av kontrollutvalget:

John Foldøy

Tlf: 99 70 35 46

Epost: jonnfo@online.no

Utvalgssekretær:

Ingebjørg Liland

Tlf: 47 03 45 60

Epost: ingebjorg.liland@vetaks.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: John Foldøy

Medlem: Anne Odny Foldøy

Medlem: Einar Søreide

Medlem: Steinar Torsdalen 

Medlem: