Kontrollutvalget i Kviteseid

Leder av kontrollutvalget:

John Foldøy

Tlf: 99 70 35 46

Epost: jonnfo@online.no

Utvalgssekretær:

Kristoffer Fjellgaard

Tlf: 951 20 088

Epost: kristoffer.fjellgaard@vetaks.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Jonn Foldøy

Medlem: Anne Odny Foldøy

Medlem: Einar Søreide

Medlem: Steinar Torsdalen

Medlem: Berit Wraa