Kontrollutvalget i Grimstad

Leder av kontrollutvalget:

Arne August Larsen (Ap)

Tlf:

Epost: 

 

 

Utvalgssekretær:

Line Bosnes Hegna

Tlf: 90 65 64 26

Epost: line.bosnes@vetaks.no

 

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Arne August Larsen (Ap)

Nestleder: Odd Bjørn Ness (V)

Medlem: Inger Theresie Nytræ (Ap)

Medlem: Tyra Felberg Valle (R)

Medlem: Else Tranberg Gundersen (Frp)

Medlem: Leif Løhaugen (Sp)

Medlem: Tor Eriksen (H)