Kontrollutvalget i Grimstad

Leder av kontrollutvalget:

Anders Bjerkholt (Ap)

Tlf: 982 06 021

Epost: anders@bjerkholt.no

Utvalgssekretær:

Helga Raudsandmoen

Tlf: 91 82 33 17

Epost: helga.raudsandmoen@vetaks.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Anders Bjerkholt (Ap)

Nestleder: Odd Bjørn Ness (V)

Medlem: Inger Theresie Nytræ (Ap)

Medlem: Tyra Felberg Valle (R)

Medlem: Else Tranberg Gundersen (Frp)

Medlem: Leif Løhaugen (Sp)

Medlem: Tor Eriksen (H)