Kontrollutvalget i Lillesand

Leder av kontrollutvalget:

Bjørn Melbye

Tlf: 97 51 83 83

Epost: bjmelbye@hotmail.com

Utvalgssekretær:

Alexander Etsy Jensen

Tlf: 91 82 75 45

Epost: alexander.etsy.jensen@vetaks.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Bjørn Melbye (AP)
Nestleder: Astrid Schmidt (SV)
Medlem: Leif Vagle
Medlem: Beathe Beckstrøm Holte (FrP)
Medlem: Knut Halvor Holthe Rismyhr (H)