Kontrollutvalget i Fyresdal

Leder av kontrollutvalget:

Edvard Nesland

Tlf.: 400 98 838

Epost: edvard@hms3.no

 

Utvalgssekretær:

Ingebjørg Liland

Tlf.: 470 34 560

Epost: ingebjorg.liland@vetaks.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Edvard Nesland

Nestleder: Marini Van Terheijden

Medlem: Øyvind Kile

Medlem: Berit Gulbrandsen

Medlem: Ola Gisle Noraberg