Kontrollutvalget i Fyresdal

Leder av kontrollutvalget:

Tor Bendik Midtgarden

Tlf: 91 66 76 35

Epost: tor.bendik.midtgarden@statkraft.com

Utvalgssekretær:

Ingebjørg Liland

Tlf: 47 03 45 60

Epost: ingebjorg.liland@vetaks.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Tor Bendik Midtgarden

Nestleder: Olav Gisle Noraberg

Medlem: Per Helge Seltveit

Medlem: Berit Gulbrandsen

Medlem: Astrid Jupskås