Om VETAKS

Sekretariatet

Det er ni fast ansatte og en vikar i VETAKS. Alle har ansvar for faste kommuner som kontrollutvalgssekretær. Sekretariatet består av ansatte med kompetanse innenfor jus, økonomi og statsvitenskap.

Daglig leder er Line Bosnes Hegna.

Representantskapet

Vårt representantskap består av en representant fra hver eierkommune. 

Leder: Ove Gundersen (Froland)

Nestleder: Elin Weggesrud (Holmestrand)

 

Styret 2020-2024

Leder: Dag Eide

Nestleder: Gry Anette Rekanes Amundsen

Medlem: Kristin Wallevik

Medlem: Thorvald Hillestad

Medlem: Jone Blikra

 

VETAKS – Vestfold, Telemark og Agder Kontrollutvalgssekretariat IKS, er et interkommunalt selskap etter IKS-loven. Våre eiere er 33 kommuner og 2 fylkeskommuner i Vestfold, Telemark og Agder.

Formålet med selskapet er å utøve sekretariatsfunksjon for deltakernes kontrollutvalg, slik det fremgår av kommuneloven og forskrifter om kontrollutvalg. Selskapet kan også utføre oppdrag for andre kommuner og fylkeskommuner.

Kommuneloven § 23-7 beskriver nærmere sekretariatets arbeidsoppgaver og rolle.