Om VETAKS

Sekretariatet

Det er 9 fast ansatte og 2 vikarer  i VETAKS. Alle har ansvar for faste kommuner som kontrollutvalgssekretær. Sekretariatet består av ansatte med kompetanse innenfor jus, økonomi og statsvitenskap.

Daglig leder er Line Bosnes Hegna.

Styret 2020-2024

Leder: Dag Eide

Nestleder: Gry Anette Rekanes Amundsen

Medlem: Kristin Wallevik

Medlem: Thorvald Hillestad

Medlem: Jone Blikra

 

Representantskapet

Vårt representantskap består av en representant fra hver eierkommune. 

Leder: Ove Gundersen (Froland)

Nestleder: Elin Weggesrud (Holmestrand)

 

VETAKS – Vestfold, Telemark og Agder Kontrollutvalgssekretariat IKS, er et interkommunalt selskap etter IKS-loven. Våre eiere er 33 kommuner og 2 fylkeskommuner i Vestfold, Telemark og Agder.

Formålet med selskapet er å utøve sekretariatsfunksjon for deltakernes kontrollutvalg, slik det fremgår av kommuneloven og forskrifter om kontrollutvalg. Selskapet kan også utføre oppdrag for andre kommuner og fylkeskommuner.

Kommuneloven § 23-7 beskriver nærmere sekretariatets arbeidsoppgaver og rolle.

Selskapsavtale

 

Universell utforming

Nettstedet er i samsavr med kravene i uniformell utforming av ikt.

erklæring

 

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via: