Kontrollutvalget i Vegårshei

Leder av kontrollutvalget:

Bjørn Saga

Tlf: 984 91 927

Send epost

Utvalgssekretær:

Benedikte Muruvik Vonen

Tlf: 90 58 90 43

Epost: benedikte.vonen@vetaks.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder:       Bjørn Saga (AP)  Send epost

Nestleder: Helge Haugenes (KrF) Send epost

Medlem:    Knut Olaf Lindtveit (KrF)  Send epost

Medlem:    Ingunn Landberg (H)  Send epost

Medlem:    Kathrine Solheim Aas (SP)  Send epost