Kontrollutvalget i Froland

Leder av kontrollutvalget:

Hans Olav Blakstad

Tlf: 93 23 00 61

Send epost 

Utvalgssekretær:

Benedikte Muruvik Vonen

Tlf: 90 58 90 43

Epost: benedikte.vonen@vetaks.no         

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Hans Olav Blakstad (Sp)

Nestleder: Steinar Rørvik (FrP)  Send epost

Medlem: Marit Olsen (H)  Send epost

Medlem: Sigmund Pedersen (SP) Send epost

Medlem: Maria Aabøe Moen (KrF)  Send epost