Kontrollutvalget i Kristiansand

Leder av kontrollutvalget:

Pål Harv

Tlf: 40 01 00 03

Epost:pal.harv@kristiansand-bystyre.no

Utvalgssekretær:

Alexander Etsy Jensen

Tlf: 91 82 75 45

Epost: alexander.etsy.jensen@vetaks.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Pål Harv (H)

Nestleder: Birte Simonsen (MDG)

Medlem: Terje Imeland (KrF)

Medlem: May Erna Karlsen (SV)

Medlem: Terje Næss (AP)

Medlem: Bjørn Nilsen (PP)

Medlem: Cay Birger Nordhaug (AP)