Kontrollutvalget i Drangedal

Leder av kontrollutvalget:

Tor Langmyr

Tlf: 97 97 94 43

Epost: tor.langmyr@drangedal.kommune.no

Utvalgssekretær:

Sander Norrøne Ask

Tlf: 99 35 85 99

Epost: asks@vetaks.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Tor Langmyr

Nestleder: Eivind Vrålstad

Medlem: Wenche Kåsene

Medlem: Trond Inge Haugen 

Medlem: Linn Bjørkholta