Kontrollutvalget i Vennesla

Leder av kontrollutvalget:

Nina Schei Ledang

Tlf: 91 18 28 40

Epost: nina.s.ledang@vennesla-kommunestyre.no

Utvalgssekretær:

Dennis Kristiansen

Tlf: 902 99 591

Epost: Dennis.kristiansen@vetaks.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Nina Schei Ledang (H)

Nestleder: Trygve Sørli (Sp)

Medlem: Karin Hodne (Ap)

Medlem: Knut Olav Frøysnes (Krf)

Medlem: Nancy Brennevann Solbakken (PDK)