Kontrollutvalget i Bamble

Leder av kontrollutvalget:

Bård A. Hoksrud

Tlf: 90 91 98 38

Epost: bardandre.hoksrud@bamble.kommune.no

Utvalgssekretær:

Kristoffer Fjellgaard

Tlf: 95 12 00 88

Epost: kristoffer.fjellgaard@vetaks.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Bård A. Hoksrud (FrP)  Send epost

Nestleder: Steinar Johnsen (H)  Send epost

Medlem: Anita Dahl Simonsen (FrP)  Send epost

Medlem: Aase Mette Aanesen Arctander (AP)  Send epost

Medlem: Svein Kåre Kjennerud (SP)  Send epost