Kontrollutvalget i Bamble kommune

Leder av kontrollutvalget:

Hellgeir Kjeldal

Tlf: 950 32 782

E-post: hallgeir.kjeldal@bamble.kommune.no 

 

Utvalgssekretær:

Kristoffer Fjellgaard

Tlf: 95 12 00 88

Epost: kristoffer.fjellgaard@vetaks.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Hallgeir Kjeldal (AP) 

Nestleder: Andreas Kjær (SP)

Medlem: Jason Alexander Salvesen (H)

Medlem: Maria Nøstdahl (V)

Medlem: Unni Kiøsterud Tufte (H)