Kontrollutvalget i Bamble

NB! Publiseringsløsning for møtedokuenter er under konstruksjon. Ta kontakt med sekretær for utlevering.

Leder av kontrollutvalget:

Bård A. Hoksrud

Tlf: 90 91 98 38

Epost: bardandre.hoksrud@bamble.kommune.no

Utvalgssekretær:

Anja Ottervang Homleid

Tlf: 99 45 55 15

Epost: anja.ottervang.homleid@vetaks.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Bård A. Hoksrud (FrP)  Send epost

Nestleder: Steinar Johnsen (H)  Send epost

Medlem: Anita Dahl Simonsen (FrP)  Send epost

Medlem: Aase Mette Aanesen Arctander (AP)  Send epost

Medlem: Svein Kåre Kjennerud (SP)  Send epost