Kontrollutvalget i Arendal kommune

Leder av kontrollutvalget:

Andreas Arff   Send epost

Tlf: 450 80 000

Utvalgssekretær:

Benedikte Muruvik Vonen

Tlf: 905 89 043

Epost: benedikte.vonen@vetaks.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Andreas Arff (FrP) tlf. 450 80 000, send epost 

Nestleder: Atle Svendal (AP) tlf. 920 16 370, send epost

Medlem: Inge Kjøl (SV) tlf. 970 57 647, send epost

Medlem: Liv Andersen (Ap) tlf. 918 50 640, send epost 

Medlem: Kristoffer A. Lyngvi (H) tlf. 464 65 879, send epost