Kontrollutvalget i Færder

Leder av kontrollutvalg

Carl Christian Stikbakke

Tlf: 

Epost: ccstikbakke@gmail.com

 

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Carl Christian Stikbakke

Nestleder: Lise L. Maier

Medlem: Astrid Gundersen

Medlem: Martine Gran

Medlem: Edgar Werner Hansen

Utvalgssekretær

Anja Ottervang Homleid 

Tlf: 99 45 55 15

Epost: homa@vetaks.no