Kontrollutvalget i Færder

Leder av kontrollutvalg

Carl Christian Stikbakke

Tlf:

Epost: ccstikbakke@gmail.com

 

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Carl Christian Stikbakke

Nestleder: Lise L. Maier

Medlem: Astrid Gundersen

MEdlem: Espen Irving Riiser

Medlem: Edgar Werner Hansen

Utvalgssekretær

Heidi Wulff Jacobsen 

Tlf: 40 49 13 45

Epost: heidi.wulff.jacobsen@vetaks.no