Kontrollutvalget i Sandefjord

Leder av kontrollutvalget:

Steinar M. Svimbil Mørken

Tlf: 91 86 24 90

Epost:  steinar.m.s.morken@sandefjord.kommune.no

Utvalgssekretær:

Anja Ottervang Homleid

Tlf: 99 45 55 15

Epost: homa@vetaks.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Steinar M. Svimbil Mørken (AP)

Nestleder: Tale Haugan (AP)

Medlem: Johnny Pettersen (SV)

Medlem: Per Skorge (FrP)

Medlem: Grethe Østgård (H)