Kontrollutvalget i Sandefjord kommune

Leder av kontrollutvalget:

Steinar M. Svimbil Mørken

Tlf: 91 86 24 90

Epost:  steinar.m.s.morken@sandefjord.kommune.no

Utvalgssekretær:

Anja Ottervang Homleid

Tlf: 99 45 55 15

Epost: homa@vetaks.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Steinar M. Svimbil Mørken (Ap)

Nestleder: Øistein Høksnes (INP)

Medlem: Mona Knippen Jahre (Ap)

Medlem: Norunn Bjørge (Frp)

Medlem: Alexander Burmo (V)