Kontrollutvalget i Tønsberg kommune

Leder av kontrollutvalget

Ole Sverre Lund

Tlf:

Epost: ole.sverre.lund@gmail.com

 

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Ole Sverre Lund

Nestleder: Grete Wold

Medlem: Øyvind Oppegård

Medlem: Hilde Falck Wik

Medlem: Erik Steenbuch

Utvalgssekretær

Heidi Wulff Jacobsen 

Tlf: 40 49 13 45

Epost: heidi.wulff.jacobsen@vetaks.no

Sentrale dokumenter

Forvaltningsrapporter

Vedlikehold av kommunal bygg 2019