Kontrollutvalget i Tønsberg kommune

Leder av kontrollutvalget

Ole Sverre Lund

Tlf:

Epost: ole.sverre.lund@gmail.com

 

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Ole Sverre Lund

Nestleder: Grete Wold

Medlem: Øyvind Oppegård

Medlem: Hilde Falck Wik

Medlem: Erik Steenbuch

Utvalgssekretær

Anja Ottervang Homleid

Tlf: 99 45 55 15

Epost: homa@vetaks.no

 

Forvaltningsrapporter