Kontrollutvalget i Tønsberg kommune

Leder av kontrollutvalget

Ole Sverre Lund

Tlf:

Epost: ole.sverre.lund@gmail.com

 

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Ole Sverre Lund

Nestleder: Grete Wold

Medlem: Øyvind Oppegård

Medlem: Hilde Falck Wik

Medlem: Erik Steenbuch

Utvalgssekretær

Line Bosnes Hegna

Tlf: 90 65 64 26

Epost: bosl@vetaks.no

 

Sentrale dokumenter

Forvaltningsrapporter

Vedlikehold av kommunal bygg 2019