Kontrollutvalget i Horten kommune

NB! Publiseringsløsning for møtedokuenter er under konstruksjon. Ta kontakt med sekretær for utlevering.

Leder av kontrollutvalget

Jan Nærsnes

Tlf:

Epost: jan.naersnes@politiker.horten.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Jan Nærsnes

Nestleder: Ingar Kjørum

Medlem: Anne Lise Olafsen

Medlem: Victoria Røsland

Medlem: Michael Bo Bergmann

Utvalgssekretær

Heidi Wulff Jacobsen 

Tlf: 40 49 13 45

Epost: heidi.wulff.jacobsen@vetaks.no