Kontrollutvalget i Horten kommune

Leder av kontrollutvalget

Jan Nærsnes

Tlf:

Epost: jan.naersnes@politiker.horten.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Jan Nærsnes

Nestleder: Ingvar Kjørum

Medlem: Anne Lise Olafsen

Medlem: Victoria Røsland

Medlem: Michael Bo Bergmann

Medlem: Anne Asker Støldal

Utvalgssekretær

Rune Johansen

Tlf: 4063 94 98

Epost: rune.johansen@vetaks.no