Kontrollutvalget i Horten kommune

Leder av kontrollutvalget

Jan Nærsnes

Tlf:

Epost: jan.naersnes@politiker.horten.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Jan Nærsnes

Nestleder: Heidi Ørnlo

Medlem: Anne Grethe Dahl

Medlem: Ingvar Kjørum

Medlem: Anne Asker Støldal

Utvalgssekretær:

Line Bosnes Hegna

Tlf: 90 65 64 26

Epost: bosl@vetaks.no