Agder Fylkeskommune

Leder av kontrollutvalget:

Makvan Kasheikal

Tlf: 97 52 64 65

Epost: makvan.kasheikal@demokratene.no

Utvalgssekretær:

Benedikte Muruvik Vonen

Tlf: 90 58 90 43

Epost: benedikte.vonen@vetaks.no

 

 

Medlemmer av kontrollutvalget:

Leder: Makvan Kasheikal (ND)

Nestleder: Sølvi Gjerdahl Thomassen (SV)

Medlem: Nils Johannes Nilsen (AP)

Medlem: Sigrid Tufteland (H)

Medlem: Alf Erik Andersen (Frp)