Agder Fylkeskommune

Leder av kontrollutvalget:

Makvan Kasheikal

Tlf: 97 52 64 65

Epost: makvan.kasheikal@demokratene.no

Utvalgssekretær:

Sander Ask

Tlf: 99 35 85 99

Epost: sander.haga.ask@vetaks.no

Medlemmer av kontrollutvalget:

Leder: Makvan Kasheikal (Dem)

Nestleder: Sølvi Gjerdahl Thomassen (SV)

Medlem: Nils Johannes Nilsen (AP)

Medlem: Sigrid Tufteland (H)

Medlem: Alf Erik Andersen (Frp)