Kontrollutvalget i Tinn kommune

Leder av kontrollutvalget:

Ronny Eiksund Sterten (SP)

Tlf: 95 72 35 49

Epost: ronny.sterten@tinn.kommune.no

Utvalgssekretær:

Marianne Lundeberg

Tlf: 901 14 543

Epost: marianne.lundeberg@vetaks.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Ronny Eiksund Sterten (SP)

Nestleder: Gro Synnøve Brekka (Ap)

Medlem: Dag Einar Flatestøl Hans (FRP)

Medlem: Palma Marie Sebu (SV)

Medlem: Johannes Alseth (H)