Kontrollutvalget i Tinn

NB! Publiseringsløsning for møtedokumenter er under konstruksjon. Ta kontakt med sekretær for utlevering.

Leder av kontrollutvalget:

Kjetil Høstrup Djuve

Tlf: 48 07 86 42

Epost: djuvekje@hotmail.com

Utvalgssekretær:

Ingebjørg Liland

Tlf: 47 03 45 60

Epost: ingebjorg.liland@vetaks.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Kjetil Høstrup Djuve (SV)

Nestleder: Torild Irene Kristiansen Bye (Ap)

Medlem: Finn Øystein Heisholt (Sp)

Medlem: Palma Marie Sebu (SV)

Medlem: Berit Stormoen (H)