Kontrollutvalget i Tinn

Kontrollutvalgsmøtet 02.03 avholdes digitalt i Teams. Ta kontakt med utvalgssekretær dersom du ønsker å overvære møtet.

Leder av kontrollutvalget:

Kjetil Høstrup Djuve

Tlf: 48 07 86 42

Epost: djuvekje@hotmail.com

Utvalgssekretær:

Ingebjørg Liland

Tlf: 47 03 45 60

Epost: ingebjorg.liland@vetaks.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Kjetil Høstrup Djuve (SV)

Nestleder: Torild Irene Kristiansen Bye (Ap)

Medlem: Finn Øystein Heisholt (Sp)

Medlem: Palma Marie Sebu (SV)

Medlem: Berit Stormoen (H)