Kontrollutvalget i Midt-Telemark kommune

Leder av kontrollutvalget:

Sigbjørn Hjelmbrekke

Tlf: 950 68 557

Epost: hjelmbrekke@gmail.com

Utvalgssekretær:

Kristoffer Fjellgaard

Tlf: 95 12 00 88

Epost: kristoffer.fjellgaard@vetaks.no

Medlemmer i Kontrollutvalget

Leder: Sigbjørn Hjelmbrekke (R)

Nestleder: Ole Morten Aasgrav (FrP)

Medlem: Kari Rast Monge (AP)

Medlem: Rønnaug Woxen Thoen (SP)

Medlem: Kjell Bitustøyl (SV)