Kontrollutvalget i Midt-Telemark kommune

NB! Publiseringsløsning for møtedokumenter er under konstruksjon. Ta kontakt med sekretær for utlevering.

Leder av kontrollutvalget:

Helge Aarnes

Tlf: 95 20 47 83

Epost: haarnes@online.no

Utvalgssekretær:

Ingebjørg Liland

Tlf: 47 03 45 60

Epost: ingebjorg.liland@vetaks.no

Leder: Helge Aarnes (H)

Nestleder: Ole Morten Aasgrav (FrP)

Medlem: Bjørg Hesthag (AP)

Medlem: Anund Grane (SP)

Medlem: Ellen Schrumpf (SV)

Sentrale dokumenter

  • årsmeldinger og planer

Forvaltningsrapporter