Kontrollutvalget i Siljan

Leder av kontrollutvalget:

Ragnhild Løver

Tlf: 938 07 018

Epost: ragnhloe@online.no

Utvalgssekretær:

Rune Johansen

Tlf: 40 63 94 98

Epost: rune.johansen@vetaks.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Ragnhild Løver

Nestleder: Brynjar Rismyhr

Medlem: Else Marie Norheim

Medlem: Torstein Kiste

Medlem: Knut Harald Andresen