Kontrollutvalget i Siljan

NB! Publiseringsløsning for møtedokumenter er under konstruksjon. Ta kontakt med sekretær for utlevering.

Leder av kontrollutvalget:

Ragnhild Løver

Tlf: 938 07 018

Epost: ragnhloe@online.no

Utvalgssekretær:

Anja Ottervang Homleid

Tlf: 499 45 55 15

Epost: anja.ottervang.homleid@vetaks.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Ragnhild Løver

Nestleder: Brynjar Rismyhr

Medlem: Else Marie Norheim

Medlem: Torstein Kiste

Medlem: Knut Harald Andresen