Kontrollutvalget i Birkenes

Leder av kontrollutvalget:

Geir Colbjørnsen

Tlf: 40 22 50 98

Epost: Geir.Colbjoernsen@birkenes.kommune.no

Utvalgssekretær:

Helga Raudsandmoen

Tlf: 91 82 33 17

Epost: helga.raudsandmoen@vetaks.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Geir Colbjørnsen (uavhengig)

Nestleder: Ivar Aanesland (H)

Medlem: Iren Sommerset (SV)

Medlem: Alfred Kylland (Sp)

Medlem: Grete Kvæstad (FrP)

postmottak@vetaks.no
Postadresse: Pb 4, 3833 Bø

2020 © VETAKS | Nettside fra  Lykke Media