Kontrollutvalget i Birkenes

NB! Publiseringsløsning for møtedokuenter er under konstruksjon. Ta kontakt med sekretær for utlevering.

Leder av kontrollutvalget:

Geir Colbjørnsen

Tlf: 40 22 50 98

Epost: geir@bardum.no 

Utvalgssekretær:

Sander Haga Ask

Tlf: 99 35 85 99

Epost: sander.haga.ask@vetaks.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Geir Colbjørnsen (KrF)

Nestleder: Ivar Aanesland (H)

Medlem: Iren Sommerset (SV)

Medlem: Alfred Kylland (Sp)

Medlem: Grete Kvæstad (FrP)