Kontrollutvalget i Birkenes kommune

Leder av kontrollutvalget:

Sven Erik Forfang

Tlf: 45 22 46 90

Epost: sven.erik.forfang@birkenes.kommune.no

Utvalgssekretær:

Line Bosnes Hegna (Mariell Robstad Eneroth tilbake august 2023)

Tlf: 90 65 64 26

Epost: bosl@vetaks.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Sven Erik Forfang (SP)

Nestleder: Anna Brødholt (AP)

Medlem: Karl Andreas Sollie (FrP)

Medlem: Øystein Lied (KrF)

Medlem: Cecilie Jordal (U)

postmottak@vetaks.no
Postadresse: Pb 4, 3833 Bø

2020 © VETAKS | Nettside fra  Lykke Media