Kontrollutvalget i Larvik kommune

Leder av kontrollutvalget

Stig Hatlo

Tlf:

Epost: stig.hatlo@larvik.kommune.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Stig Hatlo

Nestleder: Torunn Bredvei Steinsholt

Medlem: Janne Ekmann

Medlem: Anders Haugene

Medlem: Gjert Gjertsen

Utvalgssekretær

Rune Johansen

Tlf: 40 63 94 98

Epost: rune.johansen@vetaks.no