Kontrollutvalget i Larvik kommune

Leder av kontrollutvalget

Stig Hatlo

Tlf:

Epost: stig.hatlo@larvik.kommune.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Stig Hatlo

Nestleder: Torunn Bredvei Steinsholt

Medlem: Janne Ekmann

Medlem: Anders Haugene

Medlem: Gjert Gjertsen

Utvalgssekretær

Anja Ottervang Homleid

Tlf: 99 45 55 15

Epost: anja.ottervang.homleid@vetaks.no