Kontrollutvalget i Nissedal kommune

Leder av kontrollutvalget:

Sigvald Oppebøen Hansen

Tlf: 41 63 71 39

Send e-post

Utvalgssekretær:

Kritsoffer Fjellgaard

Tlf: 95 12 00 88

Epost: kristoffer.fjellgaard@vetaks.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Sigvald Oppebøen Hansen (AP)

Nestleder: Øyvind Tveit (KrF)

Medlem: Marianne Vrålstad

Medlem: Kim Jørgen Berntsen (Ap)

Medlem: Kirsten Jensby