Vestfold og Telemark fylkeskommune

NB! Publiseringsløsning for møtedokumenter er under konstruksjon. Ta kontakt med sekretær for utlevering.

Leder av kontrollutvalget:

Petter Berg

Tlf: 91 88 67 83

Epsot: petter.berg@tonsberg.kommune.no

Utvalgssekretær:

Ingebjørg Liland 

Tlf: 47 03 45 60

Epost: ingebjorg.liland@vetaks.no

Leder: Petter Berg (H)

Nestleder: Trine Jørgensen Dahl (V)

Medlem: Ola Buvik Skedsmo (FrP)

Medlem: Trine Hasselgård Bøe (KrF)

Medlem: Per Kristian Nilsen (AP)

Medlem: Karin Vaborg Chrostensen (AP)

Medlem: Andreas Kjær (SP)

Sentrale dokumenter

  • her kommer årsmeldinger og planer

Forvaltningsrapporter