Vestfold og Telemark Fylkeskommune

Leder av kontrollutvalget:

Petter Berg

Tlf: 91 88 67 83

Epsot: petter.berg@vtfk.no

Utvalgssekretær:

Ingebjørg Liland 

Tlf: 47 03 45 60

Epost: ingebjorg.liland@vetaks.no

Medlemmer i Kontrollutvalget

Leder: Petter Berg (H)

Nestleder: Trine Jørgensen Dahl (V)

Medlem: Ingar Eikbråten (FrP)

Medlem: Trine Hasselgård Bøe (KrF)

Medlem: Per Kristian Nilsen (AP)

Medlem: Heidi Ørnlo (Ap)

Medlem: Andreas Kjær (SP)