Kontrollutvalget i Notodden

Leder av kontrollutvalget:

Veslemøy Wåle

Tlf: 91703385

Epost: veslemoey_waale@hotmail.com

Utvalgssekretær:

Marianne Lundeberg

Tlf: 90 11 45 43

Epost: marianne.lundeberg@vetaks.no

Medlemmer av kontrollutvalget

Leder: Veslemøy Wåle

Nestleder: Odd-Arne Thorbjørnsen

Medlem: Jan Andreas Danielsen

Medlem: Bjarne Bakken

Medlem: Inger Marie Kjølner