Kontrollutvalget i Notodden

Leder av kontrollutvalget:

Einar Iversen

Tlf: 95113779

Epost: einariversen2512@gmail.com

Utvalgssekretær:

Marianne Lundeberg

Tlf: 90 11 45 43

Epost: marianne.lundeberg@vetaks.no

Medlemmer av kontrollutvalget

Leder: Einar Iversen

Nestleder: Veslemøy Waale

Medlem: Jan Andreas Danielsen

Medlem: Bjarne Bakken

Medlem: Inger Marie Kjølner