Telemark Fylkeskommune

Leder av kontrollutvalget:

Erling Dahl

Tlf: 93204994

Epost: erling.dahl@me.com 

Utvalgssekretær:

Marianne Lundeberg

Tlf: 90 11 45 43

Epost: marianne.lundeberg@vetaks.no 

Medlemmer i Kontrollutvalget

Leder: Erling Dahl (H)

Nestleder: Janett Rogn Falkevik (AP)

Medlem: Knut Kjellberg (FRP)

Medlem: Anna Erika Myrvoll (KRF)

Medlem: Nils Kristian Moe (AP)

Medlem: Kathrine Sætre Evensen (H)

Medlem: Tor Peder Lone (SP)