Ny medarbeider

Rune Johansen er ansatt som seniorrådgiver hos oss. Han er revisor og kommer fra KPMG. Han skal ha kontor i Vestfold. Velkommen til...

Ledig stilling

Ønsker du å være en del av et godt og kompetent fagmiljø, og ønsker du å bidra til å gjøre kommunene bedre gjennom godt og systematisk kontrollarbeid i kommunene?  Søknadsfrist 12.10.2020. Send søknad til line.bosnes@vetaks.no....

Takk Heidi!

Heidi, vår nestleder og utvalgssekretær for Holmestrand, Horten, Færder og Tønsberg går av med pensjon. Takk for en strålende innsats for kontrollarbeidet i mange kommuner over flere år. Du har vært en resurs og tydelig stemme. Vi vil savne deg som fagperson, men...

Elektroniske KU-møter

På grunn av Koronasituasjonen og nasjonale og kommunale retningslinjer , kan det ikke avholdes kontrollutvalgsmøter som vanlig. Det er imdlertid gitt forskrift om at kontrollutvalget kan gjennomføre møter på andre måte, som videokonferanser eller telefonmøter. Vi har...

KORONA

På grunn av Koronasituasjonen har vi innført hjemmekontor. Dette medfører ikke særlige problemer for oss, så vi jobbe som normalt. Hver enkelt sekretær holder kontakten med «sin» kommune  og KU-leder for å avklare om KU-møter skal avlyses/utsettes eller om...

Representantskap INFO!

Det er gitt anledning til å avholde representantskapsmøte i IKS elektronisk. Representantskapsmøte 27.4.20 i VETAKS, vil derfor avholdes på Teams. Innkalling er sendt ut. Ligger på Møtedokument...