Nå har Kommunal- og distriksdepartementet  endelig kommet med oppdatert versjon av kontrollutvalgsboka etter ny kommunelov.

Kontrollutvalgsboka