Heidi, vår nestleder og utvalgssekretær for Holmestrand, Horten, Færder og Tønsberg går av med pensjon. Takk for en strålende innsats for kontrollarbeidet i mange kommuner over flere år. Du har vært en resurs og tydelig stemme. Vi vil savne deg som fagperson, men aller mest som vår gode, humørfylte kollega som alltid har delt av sin kunskap og erfaring. Vi ønsker deg alt godt!