På grunn av Koronavisus og tiltak mot smittespredning AVLYSES vårkonferansen!

Programmet utsettes til Høstkonferansen.

God helse!