VETAKS vil gjennomføre vårt representantskap 17.11.2020 kl 09:00-10:00 på Teams.

Innkallingen kommer 4 uker før møtet.