Det er gitt anledning til å avholde representantskapsmøte i IKS elektronisk. Representantskapsmøte 27.4.20 i VETAKS, vil derfor avholdes på Teams.

Innkalling er sendt ut. Ligger på Møtedokument