Ønsker du å være en del av et godt og kompetent fagmiljø, og ønsker du å bidra til å gjøre kommunene bedre gjennom godt og systematisk kontrollarbeid i kommunene? 

Søknadsfrist 18.10.2021. Send søknad til line.bosnes@vetaks.no.