På grunn av Koronasituasjonen har vi innført hjemmekontor. Dette medfører ikke særlige problemer for oss, så vi jobbe som normalt. Hver enkelt sekretær holder kontakten med «sin» kommune  og KU-leder for å avklare om KU-møter skal avlyses/utsettes eller om de kan gjennomføres på anne måte, som videomøte eller telefonmøte. 

Vi er klare for å legge til rette for så normal fremdrift som mulig!

God helse!