VETAKS gjennomførte en kombinert fysisk og digital konferanse i Arendal 29.11.21.

Temaet var

  • påseeransvaret til kontrollutvalget over revisor
  • kontrollutvalgets verktøykasse og
  • bestilling av forvaltningsrevisjoner.

Det var ca 80 deltagere fordelt på fysisk oppmøte og digitalt.