På grunn av Koronasituasjonen og nasjonale og kommunale retningslinjer , kan det ikke avholdes kontrollutvalgsmøter som vanlig.

Det er imdlertid gitt forskrift om at kontrollutvalget kan gjennomføre møter på andre måte, som videokonferanser eller telefonmøter. Dette er vi i sekretariatat klare til å gjennomføre og vi har troen på at det kan bli et godt og velfungerende alternativ til normalen.