På grunn av Koronasituasjonen og nasjonale og kommunale retningslinjer , kan det ikke avholdes kontrollutvalgsmøter som vanlig.

Det er imdlertid gitt forskrift om at kontrollutvalget kan gjennomføre møter på andre måte, som videokonferanser eller telefonmøter.

Vi har allerede gjennomført flere møter på Teams og det fungerer fint. MØtene fremover vil derfor gå som planlagt – stort sett.