Alexander gikk over i ny jobb 1. september 2022.  Vi takker Alexander for 8 års strålende innsats for kontrollarbeidet i mange kommuner. Du har vært en svært viktig medarbeider for selskapet. Vi vil savne deg som dyktig fagperson, men aller mest som menneske. Vi ønsker deg lykke til videre i arbeidslivet og ønsker deg alt godt!